Zo kan je ons bereiken...

De indiase posterijen zijn ongelooflijk. Stuur je kaartjes en brieven gewoon naar

Weyneshof, Circolito, <naam deelnemer>, Weynesbaan 126, 2820 Rijmenam,

en zij zorgen ervoor dat de post snel tereht komt, waar we ons ook bevinden in India!

 

Voor dringende zaken kan je bellen naar Lieven op 0495 50 38 36